Marco Meiran

kites 1

oil on canvas 85 x 65 cm 2009

<> 8/12