Marco Meiran

kites 2

oil on canvas 85 x 65 cm 2009

<> 9/12