Marco Meiran

kites 3

oil on canvas 85 x 65 cm 2009

<> 10/12